Home Aanpak Monique Cornielje

Onrust op de werkvloer

Reorganisatie, fusie, overname, bezuiniging, boventalligheid. Het zijn onzekere tijden en dat zorgt vaak voor de nodige onrust op de werkvloer. Voor je het weet, moet ook jouw bedrijf medewerkers laten gaan en voer je meer aanzeggesprekken dan je lief is. Begrippen als ontslag, boventallig, outplacement, ze klinken je niet meer vreemd in de oren. En je beseft dat deze veranderingen zoveel onzekerheid met zich meebrengen, dat de onrust niet meer buiten de deur te houden is.

Rust op de werkvloer

Als ervaren communicatieadviseur begeleid ik dit soort processen. Door middel van observatie, communicatie en coaching weet ik de onrust weg te nemen. Ik zet medewerkers aan tot actie, zodat ze meebewegen met de veranderingen, die de organisatie voor ogen heeft.

Resultaat

Teams gaan beter functioneren en organisatiedoelen worden behaald.

Strategie

Bij dit alles volg ik altijd mijn motto Uitblinken van binnenuit. `Haal het beste in jezelf naar boven. Geloof hierin en zet het als kracht in. Haal de kracht niet bij een ander, blijf zelf verantwoordelijk. Vraag steun als je steun nodig hebt en houd zelf de regie. Doe dit alles met de positieve insteek van het halfvolle glas en vergeet het ja-maren`.

omdat een organisatie niet alleen verantwoordelijk is,
dat is ook elke medewerker zelf.


Monique Cornielje Advies
Wielakkerstraat 18
6811 DB Arnhem

info@herriebijdekoffieautomaat.nl
06-22379527
026-4456853